Startside       Kroppen min       Røyk/rus          Profilar         Aktivitetar           
              "
     Popit
                    
                Seig
     UPUNKT
                  Olga

                  MP3
      VG-lista

   
10
i skuddet

         Bergen kino

               klara klok

     Klar melding
 

    Humor & kanari                     Sone 2
 rettar seg direkte til deg som er ung i Radøy. Springbrettet er eit samarbeid mellom helseetaten i Radøy kommune og elevar ved Radøy ungdomskule.
Her vil du finna  informasjon om ulike tema, aktivitetar og linkar som kan vera aktuelle for deg. Har du tips om noko som burde vore med på sidene, til dømes gode lenker eller aktivitetar, eller vil du leggja ut din profil? Send ein e-post til oss:)


Om røyk og rus.
Presentert av ungdomar ved
Radøy ungdomskule.

Spanande og farleg
Me snakkar om rus. Mange kan finne det spanande å prøve noko nytt. Kanskje gjeld det røyk, alkohol, og i meir alvorlege tilfeller dop. Har du prøvd noko av dette??? Det er kanskje godt første gongen, men når du er avhengig er det ikkje så kult lenger.
..
    


Kva er pubertet???

Pubertet kallast den tida då dykk går frå å vere eit barn til å bli ungdom og vaksen. Alt dette vert styrt av hormon og gen - stoff som fins i kroppen dykkar. Jentene kjem vanlegvis i puberteten frå ca. 10-11 års alderen, og gutane eit par år seinare...

Hjelp, vi har ein ungdom i huset!

 

???
Har du spørsmål til lege eller helsesyster
???

Vil du presentera deg?

Sjå eiga profilside på Springbrettet:)

 
Den som ikkje står for noko, fell for kva som helst !!!!!!

 

   Lokale lenker:

  
   Kino
   
Bibliotek

  
    Radøyhallen

   Mangercup
  


   Andre lenker:


   Barneombodet
   Utdanning
 
   Fakta om røyk
   Fakta om dop
   Fakta om alkohol
 
   Samliv.net gir deg
    info.om det meste

 

 
 

 

 
 

Sist oppdatert 8.11.2002
Design: MAM
Teikning: Torje Sæbø